Via il pannolino! a Udine PDF Stampa E-mail
Mercoledì 26 Ottobre 2011 09:30
Il momento di togliere il pannolino al proprio bambino spesso scatena ansie e timori nei neogenitori.

Come procedere? Come capire se è il momento giusto? Quale supporto utilizzare? Quanto tempo ci vorrà?

Per rispondere a queste e a tante altre domande sullo spannolinamento Elena dal Prà, autrice di Via il pannolino!, vi dà appuntamento a Udine giovedì 3 novembre.

L’incontro avrà luogo presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia Cattarossi, dove Elena presenterà il suo libro e risponderà ai quesiti dei genitori.

Per l’occasione l’istituto ha predisposto una speciale “scatola delle domande“, dove sarà possibile depositare le richieste delle mamme e dei papà dell’asilo e di chi sarà presente alla presentazione.

Elena vi aspetta tutti giovedì 3 novembre, ore 17.15
presso Scuola dell’infanzia e Asilo nido Cattarossi
Via Stuparich, 7/A (laterale di Viale Venezia)
Udine

Per info:
Tel. 0432-235759
e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot, abilitare Javascript per vederlo

Про каждую нить "Скачать фильм прометей в хорошем качестве"он знал, куда она "Игра сега мортал комбат"ведет.

Действительно, это очень приятная "Скачать приключения капитана врунгеля"вещь, чтобы пренебрегать ею.

Если мне "Скачать мульт безплатно"удастся переправить тебя в другой "Учебник испанский язык скачать"мир, у тебя будут замечательные возможности.

Павильон вокруг "Скачать саундтреки из фильма шаг вперед 2"них исчезает, и они стоят на "Керама marazzi"открытом месте посреди "Скачать песню believe me"ярмарки.

Кроме того, сама ситуация требует спешки.

Когда встану "Игры для samsung скачать безплатно"на ноги, я, быть может, "Скачать машины на гта 4"тебя научу.

Commenti
Nuovo
arokarix  - https://www.wikipedia.org/     |31-08-22 18:58:04
https://www.wikipedia.org/
irykejyje  - http://www.google.es/     |13-09-22 14:01:29
http://www.google.es/
iveredy  - http://www.google.es/     |14-09-22 11:32:00
http://www.google.es/
ocake  - karta moja biedronka jak za?o?y? online     |15-09-22 20:06:33
karta moje biedronka online video karta moja biedronka jak za?o?y? online ,
onojapi  - karta moje biedronka online w niemczech     |15-09-22 20:10:31
kart? moja biedronka - czy warto karta moje biedronka online w niemczech ,
igalydar  - hurtownia kawy sklep warszawa     |15-09-22 23:31:40
hurtownia kawy radom hurtownia kawy sklep warszawa ,
yzoferu  - kawa hurt https ://hurtownia-kawy-online-2022.prem     |16-09-22 01:49:23
kawa hurt https ://hurtownia-kawy-online-2022.premiumopole.eu/ hurtownia kawy vitay
uxaxoc  - hurtownia kawy opole     |16-09-22 01:51:36
hurtownia kawy opole hurtownia kawa pellini
ywetasy  - okna pcv pi?a producent     |16-09-22 03:44:10
pi?a okna okna pcv pi?a producent ,
oganujyze  - okna pcv pi?a firma     |16-09-22 03:44:15
okna pcv pi?a d?bowa okna pcv pi?a firma ,
inubapu  - okna pcv pi?a rolnicza     |16-09-22 05:29:33
okna pcv pi?a rolnicza okna pcv pi?a drewniana
usapefov  - okna pcv pi?a do drewna     |16-09-22 05:31:57
okna pcv pi?a do drewna okna pcv pi?a zestaw
ojyqox  - okna pcv kielce quady     |16-09-22 07:16:12
okna pcv kielce youtube okna pcv kielce quady ,
ygiqu  - okna pcv kielce kolberga     |16-09-22 08:54:07
okna pcv kielce kolberga okna pcv kielce xi
udevogi  - dekoracja okien kielce warszawska     |16-09-22 09:00:48
dekoracja okien kielce warszawska okna tymex kielce opinie
yrixane  - tabletki profolan z apteki     |16-09-22 11:13:48
tabletki profolan recenzja tabletki profolan z apteki
yfuvaxoju  - profolan opinie https ://profolan-2022.premiumopol     |16-09-22 11:18:32
tabletki profolan z apteki profolan opinie https ://profolan-2022.premiumopole.eu/
evokovem  - tabletki profolan instrukcja     |16-09-22 13:56:22
profolan opinie tabletki profolan instrukcjatabletki profolan young https ://profolan-opinie-2022.premiumopole.eu/ , tabletki profolan vita opinie
ewihep  - tabletki profolan youtube     |16-09-22 13:56:46
profolan uk tabletki profolan youtubetabletki profolan top https ://profolan-opinie-2022.premiumopole.eu/ , tabletki profolan k2
apudic  - cena hurtowa kawy rozpuszczalnej     |23-09-22 13:00:29
kawy swiata hurtownia cena hurtowa kawy rozpuszczalnej hurtownia kawa jacobs dobrze u?o?ona dieta niesie ze sob? sporo korzy?ci i warto wzi?? to pod uwag?. Z pewno?ci? najatrakcyjniejsz? zalet? jest zredukowanie zb?dnych kg i zdecydowane ulepszenie sylwetki. W g?ównej mierze jad?ospis ludzki powinien by? u?o?ony nieprzetworzonych produktów, które b?dziemy je?? w przekalkulowanych ilo?ciach. Niesamowicie ci??ko rozpisa? jeden jad?ospis dzia?aj?cy na ka?dego i w tym miejscu trzeba to sobie u?wiadomi?. Ka?demu z nas smakuje co innego i z tej przyczyny warto poprosi? o rad? specjalistów od zdrowego od?ywiania. Wdro?enie do ?ycia codziennego regularnej aktywno?ci fizycznej jest tak?e istotn? kwesti?, gdy? to pozwoli nam zdecydowanie dok?adniej dba? o stan naszego zdrowia. Dobrze wi?c u?wiadomi? sobie, i? dobrze zbilansowana dieta mo?e by? kluczem do tego, aby zmieni? swoj? sylwetk?. W po??czeniu z regularn? fizyczn? aktywno?ci? b?dziemy mogli osi?gn?? zachwycaj?ce rezultaty. Redukcja zb?dnych kilogramów a tak?e poprawa figury bardzo cz?sto pozytywnie oddzia?uje na nasz? psychik?.
uceguru  - hurtownia automatów do kawy     |23-09-22 13:01:12
hurtownia kawy automatyczna szczecin hurtownia automatów do kawy hurtownia kawy granica Nale?y mie? na uwadze, i? prawid?owo zbilansowany jad?ospis niesie ze sob? bardzo du?o zalet. Pierwsz? z nich i z pewno?ci? najatrakcyjniejsz? jest redukcja nadprogramowych kilogramów i znacz?ce wyrze?bienie sylwetki. Jad?ospis ka?dego cz?owieka sk?ada? si? powinien g?ównie naturalnych produktów, które b?dziemy je?? w przekalkulowanych ilo?ciach. W tym przypadku trzeba zaznaczy? to, i? niesamowicie trudno u?o?y? jeden jad?ospis dzia?aj?cy na ka?dego. Ka?dy z nas jest troszk? inny i z tej przyczyny nale?y poprosi? o pomoc specjalistów w tej kwestii. Dodanie do naszego ?ycia systematycznego uprawiania sportu jest równie? kluczow? kwesti?, gdy? to umo?liwi nam zdecydowanie bardziej zatroszczy? si? o stan swojego zdrowia. Warto wi?c wzi?? pod uwag? fakt, ?e prawid?owo zbilansowany jad?ospis mo?e si? okaza? kluczem do tego, by przemieni? swoj? figur?. W po??czeniu z regularn? aktywno?ci? fizyczn? b?dziemy mogli uzyska? zdumiewaj?ce wyniki. Pozbycie si? nagromadzonych kg oraz polepszenie figury zazwyczaj ma pozytywny wp?yw na stan naszego psychicznego zdrowia.
acugag  - http://pillen-penisvergroting.premium4best.pl/ hoe     |23-09-22 16:20:20
penis training http://pillen-penisvergroting.premium4best.pl/ hoe krijg je een langere penis penis dikker maken prawid?owo zbilansowany jad?ospis niesie ze sob? naprawd? du?o zalet i nale?y to sobie u?wiadomi?. Pierwsz? z nich i z pewno?ci? najbardziej intryguj?c? jest utrata nadmiernych kg i znaczne ulepszenie cia?a. Z regu?y jad?ospis cz?owieka powinien by? u?o?ony z ró?norodnych posi?ków, które b?dziemy spo?ywa? w dobrze policzonych porcjach. Niezwykle trudno u?o?y? jeden jad?ospis dzia?aj?cy na wszystkich i w tym przypadku nale?y to podkre?li?. Smakuj? nam ró?ne rzeczy i z tego powodu nale?y si?gn?? po rad? fachowców z tej dziedziny. Dodanie do codziennego ?ycia fizycznej aktywno?ci jest te? kluczow? kwesti?, poniewa? to pozwoli nam znacznie precyzyjniej dba? o nasze zdrowie. Warto wi?c mie? na uwadze fakt, ?e dobrze zbilansowana dieta mo?e by? kluczem do tego, ?eby przemieni? swoj? sylwetk?. Wraz z regularnymi fizycznymi ?wiczeniami b?dziemy mogli osi?gn?? niesamowite rezultaty. Zrzucenie nadmiernych kilogramów a tak?e poprawa postury cz?sto wp?ywa pozytywnie na nasz psychiczny stan.
itotyw  - http://pillen-penisvergroting.premium4best.pl/ hoe     |23-09-22 16:22:25
penis vergroters http://pillen-penisvergroting.premium4best.pl/ hoe krijg je een grotere lul penis pillen Warto mie? ?wiadomo??, i? zdrowe jedzenie niesie ze sob? naprawd? du?o zalet. Z pewno?ci? najciekawsz? zalet? jest redukcja dodatkowych kilogramów i zdecydowane wyrze?bienie cia?a. Jad?ospis ludzki z?o?ony by? powinien g?ównie naturalnych artyku?ów, które b?dziemy je?? w dobrze policzonych ilo?ciach. W tym miejscu nale?y zaznaczy?, i? naprawd? ci??ko zaprezentowa? jeden jad?ospis dzia?aj?cy na ka?dego. Nasze organizmy s? ró?ne i dlatego te? nale?y si?ga? po pomoc fachowców z tej dziedziny. Dodanie do ?ycia codziennego systematycznego uprawiania sportu jest te? bardzo istotn? kwesti?, poniewa? to pomóc nam mo?e znacznie bardziej troszczy? si? o nasz stan zdrowia. Nale?y wi?c u?wiadomi? sobie, ?e odpowiednio zbilansowany jad?ospis mo?e okaza? si? kluczem do tego, aby zmieni? swoje cia?o. B?dziemy mogli osi?gn?? bardzo dobre wyniki w po??czeniu z ?wiczeniami fizycznymi. Pozbycie si? nadprogramowych kilogramów oraz polepszenie sylwetki cz?sto wp?ywa pozytywnie na nasz stan psychiczny.
evugehi  - http://tabletki-na-chrapanie.premium4best.pl/ ?rod     |23-09-22 18:24:50
nowy lek na chrapanie http://tabletki-na-chrapanie.premium4best.pl/ ?rodek przeciw chrapaniu leki na chrapanie ranking Warto wzi?? pod uwag? to, i? zdrowe od?ywianie niesie ze sob? naprawd? sporo zalet. Pierwsz? z nich i bez najmniejszych w?tpliwo?ci najciekawsz? jest redukcja nadprogramowych kg i znaczne poprawienie figury. Jad?ospis cz?owieka powinien by? z?o?ony w g?ównej mierze z pe?nowarto?ciowych artyku?ów, które konsumowa? b?dziemy w dobrze policzonych ilo?ciach. Niezwykle ci??ko zaprezentowa? jedn? diet? dzia?aj?c? na ka?dego i w tym miejscu dobrze to zrozumie?. Nale?y poprosi? o pomoc fachowców z dziedziny dietetyki, poniewa? ka?demu z nas smakuje co innego. Wdro?enie do ?ycia codziennego regularnych treningów jest te? wa?n? kwesti?, gdy? to umo?liwi nam o wiele precyzyjniej zatroszczy? si? o nasz stan zdrowotny. Dobrze wi?c wzi?? pod uwag? to, ?e dobrze zbilansowana dieta mo?e si? okaza? kluczem do tego, aby przemieni? swoj? figur?. B?dziemy mogli osi?gn?? niesamowite wyniki razem z regularnymi ?wiczeniami fizycznymi. Zrzucenie nadprogramowych kilogramów a tak?e poprawa cia?a bardzo cz?sto ma pozytywny wp?yw na nasz? psychik?.
ivapipec  - http://tabletki-na-chrapanie.premium4best.pl/ na c     |23-09-22 18:27:21
spray na chrapanie opinie http://tabletki-na-chrapanie.premium4best.pl/ na chrapanie spray spray przeciw chrapaniu rozs?dne od?ywianie niesie ze sob? bardzo du?o zalet i trzeba mie? to na uwadze. Pierwsz? z nich i na pewno najbardziej atrakcyjn? jest redukcja nadprogramowych kg i zdecydowane ulepszenie cia?a. W g?ównej mierze jad?ospis ludzki sk?ada? si? powinien z ró?norodnych artyku?ów, które b?dziemy spo?ywa? w zbilansowanych porcjach. W tym przypadku trzeba u?wiadomi? sobie to, ?e naprawd? ci??ko rozpisa? jedn? diet? dzia?aj?c? na ka?dego. Ka?demu z nas smakuje co innego i z tej przyczyny nale?y poprosi? o rad? specjalistów od dietetyki. Istotn? kwesti? jest tak?e wdro?enie do ?ycia codziennego regularnych treningów, co tak?e umo?liwi nam o wiele bardziej zadba? o swoje zdrowie. prawid?owo zbilansowany jad?ospis mo?e si? okaza? kluczem do tego, aby odmieni? swoje cia?o i warto o tym pami?ta?. W po??czeniu z regularnymi treningami fizycznymi b?dziemy mogli uzyska? bardzo dobre wyniki. Ulepszenie cia?a oraz zredukowanie nadmiernych kilogramów bardzo cz?sto ma pozytywny wp?yw na stan naszego zdrowia psychicznego.
asybo  - ???? ??? best-enlargement-iw.eu     |23-09-22 20:11:18
????? ??? ???? ??? best-enlargement-iw.eu ??? ?????? ?? ????
amurapy  - ????? ???? best-enlargement-iw.eu     |23-09-22 20:12:58
????? ???? ????? ???? best-enlargement-iw.eu ????? ???
osyziqas  - best-enlargement-sl.eu pove?anje testosterona     |23-09-22 22:17:05
podaljšanje penisa best-enlargement-sl.eu pove?anje testosterona podaljšanje penisa
amodujy  - angelca best-enlargement-sl.eu     |23-09-22 22:19:30
povecava penisa angelca best-enlargement-sl.eu tablete za pove?anje penisa
exohagi  - jak powi?kszy? penisa     |28-09-22 12:27:50
tabletki na porost penisa jak powi?kszy? penisa jak zwi?kszy? d?ugo?? cz?onka
ydequsuv  - powi?kszenie penisa     |28-09-22 12:28:00
na powiekszenie penisa powi?kszenie penisa tabletki na powiekszanie penisa
ukufeve  - wybielanie z?bów laserem szczecin     |02-10-22 03:58:06
wybielanie z?bów laserem szczecin wybielanie z?bów beyond szczecin
ehuwyp  - jelq?     |07-10-22 22:08:27
?? ? jelq? ???
irogevuco  - pozycjonowanie stron jelenia góra egzamin http ://     |08-10-22 12:25:56
pozycjonowanie jelenia góra pozycjonowanie stron jelenia góra egzamin http ://pozycjonowanie-jelenia-gora.premiumplock.eu/
efekah  - cirugia alargamiento de pene     |09-10-22 01:28:05
cirugia alargamiento de pene agrandar el pene
opesev  - que hacer para tener mas pecho     |10-10-22 06:44:11
que hacer para tener mas pecho ejercicios para aumentar los senos
ygoku  - como aumentar el tamaño de los senos     |10-10-22 21:17:13
como aumentar el tamaño de los senos como engordar el pecho
ixonyzy  - brustwachstum anregen tabletten     |11-10-22 10:38:27
brustwachstum anregen tabletten größere brust ohne op hausmittel
ezecez  - brustwachstum beschleunigen männer     |12-10-22 01:59:19
brustwachstum beschleunigen männer brust natürlich größer
ygydypo  - productos para ganar masa muscular     |13-10-22 01:41:13
productos para ganar masa muscular cual es el mejor suplemento para ganar masa muscular
iwilohypa  - pastillas para aumentar masa muscular     |13-10-22 10:59:11
pastillas para aumentar masa muscular como aumentar masa muscular rapido
uzemozur  - comment faire grossir son sexe     |13-10-22 20:00:45
comment faire grossir son sexe augmenter circonference verge
ytakasovy  - comment augmenter son penis     |14-10-22 05:14:57
comment augmenter son penis elargir son penis
edicom  - siittimen pituus     |14-10-22 14:34:53
siittimen pituus 15cm penis
axehizuz  - penis pituus     |15-10-22 00:04:25
penis pituus kaksi penistä
ofevuqy  - lek na powi?kszenie cz?onka     |15-10-22 10:12:59
lek na powi?kszenie cz?onka powi?kszanie penisa
abijas  - ogolemqvane na penisa     |16-10-22 08:23:13
ogolemqvane na penisa ?????? ?? ?????
ewagyhy  - come allungarsi il pene     |16-10-22 16:53:01
come allungarsi il pene pene più lungo
osuhafu  - hur får man en större pennis     |17-10-22 01:27:00
hur får man en större pennis kuk förlängning
opekis  - como agrandar el pene     |17-10-22 07:54:33
como agrandar el pene pastillas para agrandar el pené
ugosisefa  - operacion para agrandar el pené     |17-10-22 22:32:43
operacion para agrandar el pené operacion agrandar pene
onirimir  - como aumentar su busto     |18-10-22 11:55:31
como aumentar su busto como agrandar las tetas
ykuqynyt  - creme zur brustvergrößerung     |19-10-22 00:32:08
creme zur brustvergrößerung rotklee brustwachstum
obaro  - ganar peso muscular     |19-10-22 13:17:12
ganar peso muscular como hacer musculo
uqeju  - comment agrandir son penis naturellement     |20-10-22 02:35:18
comment agrandir son penis naturellement exercice penien
ironojaqa  - peniksen venytys     |20-10-22 17:08:15
peniksen venytys peniksen käyristyminen
itunalo  - ?????? ? ????????????? ??????? ?????     |21-10-22 21:29:23
?????? ? ????????????? ??????? ????? ??????? ?? ?????? ???
efowa  - cuanto cuesta una operacion de alargamiento penean     |14-11-22 01:03:02
crema para agrandar el pené sirven cuanto cuesta una operacion de alargamiento peneano en argentina productos para agrandar el miembro masculino en lima , como agrandar el miembro masculino con la mano , pastillas para agrandar el miembro masculino colombia
ukapebo  - como agrandar el pene naturalmente y rapido     |14-11-22 01:09:13
pastillas para agrandar el pené de forma natural como agrandar el pene naturalmente y rapido pastillas para agrandar el pené en farmacias , como agrandar el pené ejercicios naturales , puede crecer el pene
egabijoji  - comment faire grossir sa bit video     |14-11-22 10:04:07
comment bander le plus dur possible comment faire grossir sa bit video comment faire pour agrandir pinis , comment faire pour agrandir mon zizi naturellement
upeciwoh  - przeprowadzki sklep warszawa     |03-03-23 15:45:19
przeprowadzki warszawa quiz przeprowadzki sklep warszawa przeprowadzki warszawa europa
erovuqop  - prawnik ?ód? www     |12-03-23 10:32:17
prawnik ?ód? www Kancelaria doradztwa prawnego znajduj?ca si? w stolicy województwa ?ódzkiego oferuje kompleksow? obs?ug? w zakresie prawa. Wysokiej klasy zespó? prawników o bogatym do?wiadczeniu zapewnia sprawne rozwi?zywanie problemów prawnych. Nasza kancelaria specjalizuje si? w takich dziedzinach jak: prawo gospodarcze. Zajmujemy si? mi?dzy innymi reprezentowaniem klientów w procesach s?dowych. Nasi do?wiadczeni prawnicy doradz? w ka?dej kwestii, co pozwala na efektywnemu rozwi?zaniu ka?dej sprawy. Wspó?pracujemy z agencjami nieruchomo?ci. Zaufaj naszemu do?wiadczeniu i skorzystaj z naszych us?ug!
ezunud  - http://google.is     |21-03-23 09:05:21
http://google.is
Commenta
Nome:
Email:
 
Website:
Titolo:
 
Please input the anti-spam code that you can read in the image.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

LAST_UPDATED2